Om os

"Vi skaber mening og forandring"

 

Om os

 

Vores vision er at skabe en klinik med mulighed for vækst, hvor vores evne til at være sammen med andre mennesker forbedres, hvor vi løsriver os fra forhindringer og bliver klogere på os selv, og hvordan vi oplever og opleves af andre mennesker. Vi håber løbende at kunne trække ny inspiration og dynamik ind i huset og tilbyde hjælp og forandring til dem, der har brug for det.

 

I øjeblikket er Henning tilknyttet Psykologcenter Nord på fuld tid og har overenskomst med sygesikringen. Mie og Frank er tilkyttet i forbindelse med større opgaver, projekter og kursus aktiviteter. Begge tilbyder individuel behandling uden tilskud.

 

Vi samarbejder desuden med Heidi, som er ergoterapeut og har specialviden indenfor demensrådgivning. Heidi tilbyder privat demensrådgivning og vil afholde samtaler med mennesker med demens og deres pårørende. Ring og hør nærmere.

 

Psykologer:

 

Ring 72345455 hverdage kl. 12-13

 

Henning Steen Hansen

 

Jeg er født i 1969 og har beskæftiget mig med behandling siden 1995, hvor jeg deltog i et tre årigt psykoterapeutisk uddannelsesforløb. Siden hen har jeg taget psykologuddannelsen med klinisk overbygning og er autoriseret af Social- ministeriet. Jeg har løbende deltaget i en række kurser og uddannelser for psykologer i bl.a psykofarmakologi, hypnoterapi, testning, psykotraumatologi, mentaliseringbaseret psykoterapi, narrativ terapi og tilknytnings teori. Jeg har erfaring med alle klient grupper og opgaver.

 

Jeg tilbyder foruden individuelle samtaler, krise intervention, parsamtaler, gruppeforløb, supervision og udfører psykologiske undersøgelser.

 

Jeg er indehaver af Psykologcenter Nord, og jeg har overenskomst med Sygesikringen og er medlem af Dansk Psykologforening.

 

 

 

 

Selvstændige psykologer tilknyttet Psykologcenter Nord

 

Frank Bundgaard Nielsen

 

Ring 7234 5455 hverdage kl. 12-13

 

Jeg er autoriseret psykolog, og er uddannet ved Aalborg Universitet, hvor jeg særligt har koncentreret mig om klinisk psykologi, samt arbejds- og organisationspsykologi. Herudover har jeg en bred erhvervsmæssig baggrund, hvor jeg bl.a. har arbejdet med salg, administration og produktion, samt arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge. Endvidere har jeg arbejdet med lettere udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser. De forskellige arbejdsrelationer og processer har givet en god erfaringsbase at trække på i samspillet med andre mennesker.

 

I mit virke som psykolog arbejder jeg ud fra det enkelte menneskes ståsted i livet og individuelle behov. Dette udgør således fundamentet for den psykoterapeutiske behandling som tilpasse individuelt, og sikrer rummelighed og plads til at være det menneske man er. Jeg arbejder ud fra både kognitive, mentaliseringsbaserede og psykodynamiske principper, hvorigennem der skabes en tryg og konstruktiv proces, der kan åbne for forståelse og forandring.

 

Jeg arbejder både med individuel-, par- og gruppeterapi, samt familiebehandling. Jeg har erfaring med behandling af almen psykologiske problemstillinger, herunder angstlidelser, samt depressive og stressrelaterede lidelser. Endvidere har jeg erfaring med behandling af psykiske traumer, tab/sorg og krise reaktioner, samt seksuelle overgreb. Herudover udarbejder jeg psykologiske undersøgelser, herunder eksempelvis børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.

 

 

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og autoriseret af Socialministeriet.

 

 

Mie Thostrup Pedersen

 

Ring 7234 5455 hverdage kl. 12-13

 

 

Jeg er uddannet psykolog ved Aalborg Universitet med klinisk overbygning, hvilket bl.a. vil sige, at jeg har været i egenterapi og har varetaget længerevarende terapiforløb med ugentlig supervision. Efterfølgende har jeg terapeutisk erfaring med voksne, børn, unge og par. Derudover afholder jeg forløb i Mindfulness.

 

Jeg arbejder i den daglige praksis primært ud fra en kognitiv og adfærdsterapeutisk referenceramme, da dette på kort sigt ofte er den bedste behandling for eksempelvis angst og depression. Jeg arbejder dog også mere psykodynamisk og relationelt i det omfang, det skønnes nødvendigt, og klienten ønsker det. Jeg anvender teknikker fra bl.a. ACT og mindfulness og vægter at tilpasse terapien til den enkelte klients særlige situation og behov.

 

 

Jeg har erfaring med problemstillinger såsom angst, depression, relationelle problemer, personlighedsforstyrrelser, stress, sorg, tab, krise, kroniske smerter samt OCD.

 

Jeg kan i øjeblikket tilbyde tider indenfor en uge, for klienter uden lægehenvisning.

 

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og autoriseret af Socialministeriet

 

Jeg modtager løbende supervision og har været på følgende kurser:

 

2007: Intensiv dynamisk korttidsterapi

2010: Mindfulness

2011: Narrativ terapi

2011: Sorg

2011: Neuroaffektiv psykoterapi

 

 

Demensrådgivning

 

Heidi Hansen

 

Jeg er 40 år og arbejder med demensrådgivning. Jeg har beskæftiget mig med ældre, mennesker med demens og deres familier det meste af mit arbejdsliv. Jeg er bl.a. uddannet social- og sundhedsassistent og ergoterapeut, og jeg er løbende under efteruddannelse.

 

Demens påvirker i høj grad det enkelte menneske og også dennes pårørende. Den tiltagende hukommelsessvækkelse og øvrige symptomer påvirker i højere og højere grad de daglige rutiner og opgaver, ofte til stor sorg og frustration for mennesket selv og dennes omgivelser.

 

Jeg tilbyder vejledning og rådgivning til mennesker med demens og deres pårørende. Mit fokus er, hvordan dagligdagen kan tilpasses således, at mennesket med demens fortsat kan leve sit liv på egne præmisser, bruge sine evner og bevare så meget kontrol over egen dagligdag som muligt.

 

 

 

 

Psykologcenter Nord Havnegade 18 9850 Hirtshals Cvr nr. 33791356 tlf. nr. 7234 5455

Overenskomst med Sygesikringen - Medlem af Dansk Psykologforening