Priser

"Vi skaber mening og forandring"

Priser fra oktober 2014

 

 

Individuelle samtaler kr. 900 (50 min.*)

 

Med lægehenvisning er prisen op til kr. 390 for første samtale, og op til kr. 325 for efterfølgende samtaler, afhængig af henvisningsårsag. Prisen er reguleret af den offentlige sygesikring.

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du være berettet til yderligere tilskud.

 

Parsamtaler kr. 1250 (75 min.*)

 

* de opgivne tider er ca. tider, og du må påregne, at der i tiderne er inkluderet et par minutter til at lave nye aftaler m.m.

 

 

Gruppe samtaler (efter nærmere aftale)*

 

Supervision (efter nærmere aftale)*

 

Kurser m.m. (efter nærmere aftale)*

 

* Prisen justeres efter antal deltager.

 

 

Hvis du er i tvivl om priserne er du naturligvis altid velkommen til at ringe, og høre om din pris.

 

Betaling

 

Betaling sker kontant efter hver samtale med mindre andet er aftalt.

 

(Vi modtager ikke dankort).

 

Bank overførsel reg.nr. 4662 kontonr. 0011256872 (opgiv venligst fakturanr. eller navn og tlf.nr.)

 

Tilskud

 

Har du en sundhedsforsikring, der dækker din behandling, skal du rette henvendelse til dit forsikringsselskab og sikre dig, at din situation dækkes af forsikringsselskabet.

 

Sygeforsikring Danmark. Vi indberetter automatisk til Sygesikring Danmark, hvis du oplyser at du er medlem, som efter følgende refunderer dig dit eventuelle tilskud.

 

Offentlige tilskudsordninger.

 

Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp.

 

Du betaler dermed selv op til 390,00 kr. for første konsultation og op til 325,00 kr. for følgende konsultationer.

 

Det kræver dog, at du tilhører en af de tilskudsberettigede grupper.

 

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 

 • Røveri-, volds- og voldtægtsofre
 • Trafik- og ulykkesofre
 • Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • Pårørende ved dødsfald
 • Personer, der har forsøgt selvmord
 • Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb
 • Personer med let til moderat depression fra 18 år
 • Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år

 

Husk henvisning fra din læge.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

 

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp indenfor 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

 

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression).

 

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

 

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter genhenvisning fra egen læge.

 

Hvis du skifter psykolog:

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift, så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.

 

Ikke Råd?

 

Hvis du har brug for psykologbehandling, og ikke har råd, kan du henvende dig til din kommune og søge om dækning af dine udgifter. Det er vigtigt, at du har en bevilling, inden du begynder behandlingen, da du ellers selv må dække honoraret.

 

Hjemmebesøg

 

Som udgangspunkt foregår alle samtaler i klinikken, der kan dog være forhold, der gør, at samtalerne kan finde sted andre steder, som f.eks. eget hjem, hospitaler m.m. Psykologen kan også på opfordring deltage som bisidder til diverse møder. Prisen er normaltakst/time + kørseltakst.

 

Netkonsultationer

 

Konsultation via internettet kan være relevant, hvis der er forhold, der hindrer dig i at kan komme til klinikken, og det ikke er muligt at komme hos dig. Prisen for netkonsultation er normaltakst og betales altid forud via netbank.

 

Udeblivelse eller for sent afbud.

 

Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før din aftale opkræves gebyr på kr. 400.

Afbud kan fremsendes pr. mail på: info@psykologcenternord.dk eller indtales på telefonsvarer på tlf.nr.: 7234 5455.

 

 

Psykologcenter Nord Havnegade 18 9850 Hirtshals Cvr nr. 33791356 tlf. nr. 7234 5455

Overenskomst med Sygesikringen - Medlem af Dansk Psykologforening