Om os

                                "Vi skaber mening og forandring"

 

Om os

 

Vores vision er at skabe en klinik med mulighed for vækst, hvor vores evne til at være sammen med andre mennesker forbedres, hvor vi løsriver os fra forhindringer og bliver klogere på os selv, og hvordan vi oplever og opleves af andre mennesker. Vi håber løbende at kunne trække ny inspiration og dynamik ind i huset og tilbyde hjælp og forandring til dem, der har brug for det.

 

I øjeblikket er Henning tilknyttet Psykologcenter Nord på fuld tid og har overenskomst med sygesikringen. Frank er tilkyttet i forbindelse med større opgaver, projekter og kursus aktiviteter. Frank tilbyder desuden individuel behandling uden tilskud fra sygesikringen.

 

Vi samarbejder desuden med Heidi, som er ergoterapeut og har specialviden indenfor demensrådgivning. Heidi tilbyder privat demensrådgivning og vil afholde samtaler med mennesker med demens og deres pårørende. Ring og hør nærmere.

 

Psykologer:

 

Ring 72345455 hverdage kl. 12-12.30

 

Henning Steen Hansen

 

Jeg er født i 1969 og har beskæftiget mig med behandling siden 1995, hvor jeg deltog i et tre årigt psykoterapeutisk uddannelsesforløb. Siden hen har jeg taget psykologuddannelsen med klinisk overbygning og er autoriseret af Social- ministeriet. Jeg har løbende deltaget i en række kurser og uddannelser  for psykologer i bl.a psykofarmakologi, hypnoterapi, testning, psykotraumatologi, mentaliseringbaseret psykoterapi, narrativ terapi og tilknytnings teori. Jeg har erfaring med alle klient grupper og opgaver.

 

Jeg tilbyder foruden individuelle samtaler, krise intervention, parsamtaler, gruppeforløb, supervision og udfører psykologiske undersøgelser.

 

 

Jeg er indehaver af Psykologcenter Nord, og jeg har overenskomst med Sygesikringen og er medlem af Dansk Psykologforening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selvstændige psykologer tilknyttet Psykologcenter Nord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frank Bundgaard Nielsen

 

Ring 7234 5455 hverdage kl. 12-12.30

 

Jeg er autoriseret psykolog, og er uddannet ved Aalborg Universitet, hvor jeg særligt har koncentreret mig om klinisk psykologi, samt arbejds- og organisationspsykologi. Herudover har jeg en bred erhvervsmæssig baggrund, hvor jeg bl.a. har arbejdet med salg, administration og produktion, samt arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge. Endvidere har jeg arbejdet med lettere udviklingshæmmede mennesker med sindslidelser. De forskellige arbejdsrelationer og processer har givet en god erfaringsbase at trække på i samspillet med andre mennesker.

 

I mit virke som psykolog arbejder jeg ud fra det enkelte menneskes ståsted i livet og individuelle behov. Dette udgør således fundamentet for den psykoterapeutiske behandling som tilpasse individuelt, og sikrer rummelighed og plads til at være det menneske man er. Jeg arbejder ud fra både kognitive, mentaliseringsbaserede og psykodynamiske principper, hvorigennem der skabes en tryg og konstruktiv proces, der kan åbne for forståelse og forandring.

 

Jeg arbejder både med individuel-, par- og gruppeterapi, samt familiebehandling.  Jeg har erfaring med behandling af almen psykologiske problemstillinger, herunder angstlidelser, samt depressive og stressrelaterede lidelser. Endvidere har jeg erfaring med behandling af psykiske traumer, tab/sorg og krise reaktioner, samt seksuelle overgreb. Herudover udarbejder jeg psykologiske undersøgelser, herunder eksempelvis børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.

 

 

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, og autoriseret af Socialministeriet.

 

 

 

 

Psykologcenter Nord Havnegade 18 9850 Hirtshals Cvr nr. 33791356  tlf. nr. 7234 5455


                                                        Overenskomst med Sygesikringen - Medlem af Dansk Psykologforening