Priser

Priser fra  1.1 2021

 

 

Individuelle samtaler  kr.  1050 (45 min.*)

 

Med lægehenvisning er prisen ca. kr. 420 for første samtale, og ca kr. 350 for efterfølgende samtaler. Prisen er reguleret af den offentlige sygesikring.

 

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark, kan du være berettet til yderligere tilskud.

 

 

Parsamtaler           kr. 1500 (90 min.*)

 

* de opgivne tider er ca. tider, og du må påregne, at der i tiderne er inkluderet et par minutter til at lave nye aftaler m.m.

 

 

Gruppe samtaler (efter nærmere aftale)*

 

Supervision        (efter nærmere aftale)*

 

Kurser m.m.       (efter nærmere aftale)*

 

* Prisen justeres efter antal deltager.

 

 

Hvis du er i tvivl om priserne er du naturligvis altid velkommen til at ringe, og høre om din pris.

 

Betaling

 

Som privat person betaler du kontant eller med Mobile Pay efter hver samtale.

 

(Vi modtager desværre ikke dankort).

 

 

 

Gratis behandling til unge

 

Der er indgået en tillægsaftale til praksisoverenskomsten mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner om vederlagsfri psykologbehandling for unge.

 

Tillægsaftalen betyder, at der fra 1. juli 2018 vil iværksættes en forsøgsordning med vederlagsfri psykologhjælp til unge i alderen fra 18 til og med 20 år, der henvises med angst og depression.

 

Det betyder, at regionerne for disse aldersgrupper vil betale det fulde honorar for behandlingen, mens den unge ikke skal betale noget selv. Forsøgsordningen løber til og med 31. december 2021.

 

Tilskud

 

Har du en sundhedsforsikring, der dækker din behandling, skal du rette henvendelse til dit forsikringsselskab og sikre dig, at din situation dækkes af forsikringsselskabet.

 

Er du medlem af Sygeforsikring Danmark? Vi indberetter automatisk til Sygesikring Danmark, hvis du oplyser at du er medlem, som efter følgende refunderer dig dit eventuelle tilskud. Med Henvisning yder Sygeforsikring Danmark typisk kr. 200 pr. samtale, til samtaler uden henvisning yder Sygeforsikring Danmark typisk kr. 300.

 

 

Udeblivelse eller for sent afbud.

 

Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før din aftale opkræves fuldt gebyr

Afbud kan fremsendes pr. mail på: info@psykologcenternord.dk eller indtales på telefonsvarer på tlf.nr.: 7234 5455.

 

 

 

Offentlige tilskudsordninger.

 

Med en henvisning fra din læge kan du få tilskud til psykologhjælp.

 

Det kræver dog, at du tilhører en af de tilskudsberettigede grupper.

 

Du kan med en henvisning fra din læge få tilskud til psykologbehandling, hvis du tilhører en af nedenstående personkredse:

 

Røveri-, volds- og voldtægtsofre

Trafik- og ulykkesofre

Pårørende til alvorligt psykisk syge personer

Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

Pårørende ved dødsfald

Personer, der har forsøgt selvmord

Kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

Personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb

Personer med let til moderat depression fra 18 år

Personer med let til moderat angstlidelse herunder OCD mellem 18 og 38 år

 

Husk henvisning fra din læge.

Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af de anførte hændelser. Din læge skal skønne, at du befinder dig i en krise, som er udløst af det, du har været udsat for.

 

Lægen kan som udgangspunkt henvise dig til psykologhjælp indenfor 6 måneder efter den begivenhed, der er grunden til, at du ønsker psykologhjælp.

 

Henvisning kan dog også udstedes senere og skal i alle tilfælde udstedes senest 12 måneder efter den udløsende begivenhed. (Tidsbegrænsningen gælder ikke i forbindelse med incest/seksuelle overgreb eller depression).

 

Hvis du er udsat for flere hændelser, giver hver hændelse mulighed for tilskud til psykologbehandling efter samme retningslinjer.

 

En henvisning giver ret til max. 12 samtaler, dog kan let til moderat depressive og angste opnå op til 2 x 12 samtaler efter genhenvisning fra egen læge.

 

Hvis du skifter psykolog:

Henvisningen gælder stadig, selv om du skifter psykolog i forløbet. Fortæl blot den nye psykolog, at der er tale om et skift,  så tager psykologen kontakt til regionen og får oplyst, hvor mange konsultationer, du har tilbage på henvisningen.

 

Ikke Råd?

 

Hvis du har brug for psykologbehandling, og ikke har råd, kan du henvende dig til din kommune og søge om dækning af dine udgifter. Det er vigtigt, at du har en bevilling, inden du begynder behandlingen, da du ellers selv må dække honoraret.

 

Hjemmebesøg

 

Som udgangspunkt foregår alle samtaler i klinikken, der kan dog være forhold, der gør, at samtalerne kan finde sted andre steder, som  f.eks. eget hjem, hospitaler m.m.  Psykologen kan også på opfordring deltage som bisidder til diverse møder. Prisen er normaltakst/time  + kørseltakst.

 

Netkonsultationer

 

Konsultation via internettet kan være relevant, hvis der er forhold, der hindrer dig i at kan komme til klinikken, og det ikke er muligt at komme hos dig. Prisen for netkonsultation er normaltakst og betales altid forud via netbank.

 

Udeblivelse eller for sent afbud.

 

Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før din aftale opkræves  fuldt gebyr.

Afbud kan fremsendes pr. mail på: info@psykologcenternord.dk eller indtales på telefonsvarer på tlf.nr.: 7234 5455.