Vi tilbyder


Vi tilbyder:


Alle mennesker kommer i perioder af livet ud for oplevelser, der vækker ubehag, bekymring og forvirring. Det kan være angst, tristhed og modløshed, som kan gøre os bange og bekymrede for, om vi nogensinde finder den rette vej i livet igen.

Både ydre omstændigheder, men også den almindelige udvikling gennem livets forskellige faser og aldre, kan bringe os i ubalance og gøre os ekstra sårbare i perioder.

I sådanne situationer kan det være en stor hjælp at opsøge en psykolog, så man i samarbejde med en professionel får hjælp til at tackle problemerne. Det handler om at bearbejde og forløse de følelser, der hindrer en i at udfolde sig eller om at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, man ikke er bevidst om.

Som oftest resulterer terapi i, at man får bedre relationer til andre mennesker samt får det bedre med sig selv. Derfor er der også mange mennesker, der ønsker at gå i terapi for at udvikle sig og blive endnu bedre til at anvende egne potentialer og ressourcer.


Vi tilbyder psykologsamtaler i forbindelse med:


Angst

Depression

Voldtægt

Dødsfald

Ulykker

Fysiske eller psykiske sygdomme

Ensomhed

Lavt selvværd

Stress

Personlig udvikling

Livskrise

Skilsmisse

Nedtrykthed

Identitetskrise


Parterapi

Gruppeterapi

Stress forløb for personale grupper