Om behandling

Psykologbehandling hos Psykologcenter Nord:

Ideologi


Hos Psykologcenter Nord arbejder vi udfra tanken, at klienten er eksperten i eget liv, og vi som fagfolk støtter klienten i at afdække og frigøre de ressourcer, som bliver undertrykt eller tilbageholdt, ofte pga. oplevelser og hændelser, der er oplevet i livet.Et behandlingsforløb vil som regel være opbygget på følgende mådeFørste fase.


Efter en psykologisk forsamtale vurderes behandlingsbehovet, og i samarbejde med klienten, opsætter vi målsætning og rammeaftale for forløbet. Typisk vil den første samtale/ konsultation bruges til dette.Anden fase.


Her arbejdes der hen imod at opnå den ønskede behandlingseffekt. Denne fase varierer i forhold til problematik, personlige ressourcer og motivation og vil løbende blive revideret efter behov. Hyppigheden af konsultationerne varierer, typisk fra 2-4 gange om måneden.Tredje fase.


Efter at målsætningen er opnået, evalueres og integreres forandringen. Formålet er at undgå tilbagefald af det opnåede resultat. I denne fase vil der typisk være længere imellem konsultationerne. Herefter evalueres forløbet og det afsluttes.Pause og afbrudt forløb


Hvis du overvejer at holde pause eller stoppe forløbet, er det vigtigt at du meddeler det i god tid før afsluttende samtale, så forløbet kan afsluttes på en ordentlig og ansvarlig måde.Tavshedspligt


Autoriserede psykologer arbejder under skærpet tavshedspligt ifølge psykologloven.


Undtaget herfor er hvis du har en lægehenvisning, så vil din læge blive informeret om opstart og afslutning af dit forløb og om i hvilken grad den ønskede behandlingseffekt er opnået. Indholdet i samtalerne er underlagt tavshedspligten.


Betales dit forløb af tredje, f.eks. kommune eller forsikringsselskab, vil denne typisk have ret til at vide, om du møder som aftalt, og om du profiterer af forløbet.Gode råd


Hos Psykologcenter Nord anbefaler vi, at du indstiller dig på selv at være en aktiv del af behandlingen, dvs. at du typisk får opgaver og problemstillinger, som du skal forholde dig til imellem konsultationerne.


Vi anbefaler, at du i den periode, du er klient hos os, fører en dagbog med de opgaver du udfører og om dine tanker m.m.Behandlingsmetode


Ofte vil behandlingsmetoden bestå af forskellige terapeutiske interventionsformer og integreres i forløbet efter faglig vurdering. Eksempelvis vil der ofte være et psykoeduativt element for at klienten kan få større forståelse af sine problematikker og situation. Herudover vil typiske anvendte metoder være kognitive, psykodynamiske og mentaliseringsbaserede behandlingsmetoder. Vi tilbyder også hypnoterapi/hypnose som behandling, eller som en supplerende del af et samtaleforløb.